Početna

Dobrodošli na sajt DVD ZVEZDARA

Uvek spremni za svaku situaciju

 Д Е Л А Т Н О С Т И

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Шифра делатности: 7120                               Матични број: 07004604
Регистарски број: 02207004605                    ПДВ: 124436433
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД                      Текући рачун: 205-25993-97
ПИБ: SR  100007899                                   email: dvdzvezdara@gmail.com

www.dvd-zvezdara.rs

СТРУЧНИ ИСПИТ

НОВА ИСПИТНА ГРУПА КРЕЋЕ ОД 09. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЛИЦА СА СРЕДЊОМ, ВИШОМ И ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА.

ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ЗВЕЗДАРА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ ДВД ЗВЕДАРА) по овлашћењу МУП РС СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ

ОБУКУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Стручни испит се полаже пред комисијом МУП-а

Припремна настава има фонд од 180 часова (сваког радног дана од 16:00 до 19:00). Настава се изводи у едукативном простору ДВД ЗВЕЗДАРА, ул. Бул. Краља Александра бр. 259 (улаз из пасажа 257) са капацитетом до 50 кандидата. Предавачи су експерти из области заштите од пожара. Обезбеђена је стручна литература – СКРИПТЕ, демонстрација ватрогасне опреме којом располаже Оператина Јединица ДВД ЗВЕЗДАРА и заједничка опрема МУП РС Ватрогасно спасилачке бригаде Београда, видео прикази гашења пожара (од монтираних и немонтираних па до документарних) и друго уз оптималну наставно-андраголошку дидактичку методологију.

Посебна обука из области заштите од пожара изводи се по програму који се састоји из: општег, специјалистичког и практичног дела са укупно седам предмета.

Пријава кандидата се врши на нашој адреси на основу личне карте и обрасца који је прописан од стране МУП РС СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ. Уз пријаву је потребно приложит

  • фотокопију личне карте
  • извод из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

Укупна цена по кандидату који се пријави  ( а која укључује  трошкове припремне наставе, пријаве, скрипти које остају у власништву кандидата као и полагање стручног испита) износи 24.000,00 динара + 20% ПДВ-а што укупно износи 28.000,00 динара. Могућност групног попуста.

Плаћање је могуће извршити и уплатом на рате с тим што уписнина износи 10.000,00 динара.

За ближе информације се обратите у просторија ДВД ЗВЕЗДАРА или нас контактирајте на:

011/2416-725 и 064/6413-878

У погледу припремне настава из безбедности и заштите здравља на раду за више информација контактирајте нас на горе наведене телефоне.