Osnovna obuka zaposlenih u pravnim licima

Osnovna obuka zaposlenih u pravnim licima

Osposobljavanje zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, koji se donosi u pravnim licima u skladu sa čl. 53 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 111/2009), a koji odobrava svojom saglasnošću nadležni organ MUP RS Sektor za vanredne situacije. Sadržaj Programa osnovne obuke obezbeđuje sticanje najneophodnijih teorijskih i praktičnih znanja iz zaštite od požara. Program obuke se zasniva na opštem delu i specifičnostima radnog procesa koji se obavlja u objektu (objektima) pravnog lica.

Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara izvodi se putem predavanja i praktičnih vežbi, po utvrđenom Programu. Po izvršenoj osnovnoj obuci zaposlenih, obavezno se sprovodi postupak provere znanja i praktične osposobljenosti putem testa, ili na drugi prigodan način. Redovna osnovna obuka vrši se najkasnije godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, a svake treće godine se vrši provera znanja svih zaposlenih u pravnim licima.

Cilj izvođenja osnovne obuke zaposlenih je sticanje najneophodnijih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti zaštite od požara.

Stručna služba DVD ZVEZDARA kao ovlašćene organizacije u saradnji sa direktorom, ili menadžerom u pravnom licu, utvrđuje oblike, odnosno vidove osnovne obuke i provere znanja zaposlenih u zavisnosti od pedagoško-didaktičkih načela i organizacionih mogućnosti realizacije programa osnovne obuke u objektu pravnog lica, ili u NASTAVNOM CENTRU DVD ZVEZDARA koji raspolaže elektronskom opremom (projektorom, video platnom i dr.).

Po izvršenoj osnovnoj obuci zaposlenog u pravnom licu obavezno se sprovodi postupak provere znanja, koji se organizuje svake treće godine. O proveri znanja zaposlenog vodi se odgovarajuća evidencija. Poslove organizovanja provere znanja, vođenje evidencije i drugo, vrši referent zaštite od požara pravnog lica.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *