Referent zaštite od požara

Referent zaštite od požara

Ovlašćeni VATROGASNI OFICIRI DVD ZVEZDARA vrše uslugu organizovanja i sprovođenja mera zaštite od požara – REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA u pravnom licu u skladu sa čl. 24, stav 3 Zakona o zaštiti od požara RS (“Službeni glasnik RS”, br. 111/2009).

Poslovi iz prethodnog stava se vrše putem:

 • Organizovanja i neposrednog sprovođenja mera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i drugim propisima, Pravilima o zaštiti od požara pravnog lica, Programom osnovne obuke zaposlenih i drugim opštim aktima Naručioca;
 • Obilaskom i stručno tehničkim pregledom objekata Naručioca, u cilju utvrđivanja stanja zaštite od požara;
 • Redovnog izveštavanja direktora Naručioca usluge, o svim pojavama, promenama i nedostacima i predlaganjem preduzimanja konkretnih mera iz oblasti zaštite od požara;
 • Preduzimanja odgovarajućih mera zaštite od požara na osnovu uočenih nedostataka;
 • Praćenja i kontrole realizacije preduzetih mera;
 • Predloga nabavke, instaliranja i pravilnog rasporeda dovoljno sredstava i neophodne tehničke opreme zaštite od požara;
 • Staranja o zakonskim rokovima kontrole tehničke ispravnosti i servisiranja postojeće protivpožarne opreme: vatrogasnih aparata, hidrantske instalacije, protivpanične rasvete, stabilnih sistema zaštite od požara;
 • Izrade i dostavljanja izveštaja, zapisnika, predloga mera, servisa, računa nabavke ili drugih potrebnih poslova iz predmetne oblasti;
 • Učešćem u obradi predloga opštih akata iz oblasti zaštite od požara i nakon njihovog donošenja;
 • Realizacije Programa osnovne obuke i provere znanja zaposlenih, izborom ovlašćene organizacije, u skladu sa Zakonom;
 • Praćenja propisa iz oblasti zaštite od požara i tehničkih dostignuća te oblasti, i u skladu sa tim predlaganja i preduzimanja potrebnih mera i radnji radi unapređenja zaštite od požara u pravnom licu;
 • Predlaganja i kontrole sprovođenja mera i normativa zaštite od požara prilikom gradnje novih objekta, adaptacija, rekonstrukcija, popravki i servisiranja koje se vrše u objektima pravnog lica;
 • Vođenjem potrebne evidencije iz oblasti zaštite od požara, kao i druge evidencije iz delokruga zaštite o požara;
 • Uz predhodno pregledano mesto, izdavanjem dozvola za obavljanje radova na zavarivanju, rezanju i lemljenju;
 • Obavljanjem i drugih poslova iz oblasti zaštite od požara.

U vršenju dužnosti iz predhodnog stava Izvršilac usluge – Referent za zaštitu od požara ovlašćen je:

 • Da vrši neposrednu kontrolu sprovođenja utvrđenih ili naloženih mera zaštite od požara;
 • Da u slučaju utvrđivanja određenih nepravilnosti i nedostataka zbog kojih postoji neposredna opasnost izbijanja požara naloži hitno otklanjanje uočenih nepravilnosti, ili zabranu rada.

Obilasci i stručno tehnički pregledi objekata korisnika usluga vrše se onoliko često koliko to zahteva Naručilac usluge.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *