Obrazovanje mladih u oblasti zaštite od požara

Obrazovanje mladih u oblasti zaštite od požara

Obuke iz oblasti zaštite od požara učenika u osnovnim i srednjim školama sa proverom znanja putem kviz i vatrogasnih takmičenja, animacija učenika kroz literarne i likovne konkurse i animacija dece u predškolskim ustanovama imaju za cilj smanjenje požara i tragičnih posledica čiji je uzrok dečija igra. Akcija pod nazivom »STOP PETARDAMA« organizuje se u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara, koja i budžetski finansira ovaj projekat. Bez obzira na uzrast, teme iz oblasti zaštite od požara i eksplozija uz posebnu programsku video demonstraciju zaokupljuju pažnju dece, koja stečeno znanje iz oblasti zaštite od požara projektuju i na svoje porodice.

U toku protekle godine Aktiv predavača odazvao se pozivu Dekana Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, gde je održano predavanje iz oblasti zaštite od požara studentima druge godine ovog fakulteta. Cilj stručnog predavanja bilo je upoznavanje studenata Fakulteta bezbednosti sa opasnostima od požara i eksplozija, normativnim uređenjem oblasti zaštite od požara, osnovama hemijskog procesa gorenja, termodinamičkih procesa, klasifikacije požara, uzroka požara, pravilnim postupcima preventivne i operativne  zaštite kao i pravilnom upotrebom vatrogasne opreme. Predavač je kroz interaktivan odnos sa studentima i praktičnim primerima iz arhive akcija vatrogasno spasilačke brigade Beograda, kao i primera iz svakodnevnog života učinio predavanje zanimljivim i na pravi način doprineo podizanju nivoa znanja studenta iz ove oblasti.

Predavanju je prisustvovalo 60 studenata druge godine koji su na kraju predavanja toplim i dugim aplauzom pozdravili predavača i asistente iz DVD ZVEZDARA.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *