Misija širenja protivpožarne kulture

Misija širenja protivpožarne kulture

Misija širenja protivpožarne kulture – obuka iz oblasti zaštite od požara građana, preventivni obilasci i pregled stambenih zgrada

Vatrogasni oficiri DVD ZVEZDARA ukazuju vlasnicima i korisnicima objekata na nedostatke koji mogu biti uzrok požara i vrše upućivanje na postupke pravilnog otklanjanja nedostataka, osposobljavanje za pravilno rukovanje, korišćenje i upotrebu aparata, uređaja i sredstava za gašenje požara, upoznavanje sa pravima, dužnostima i odgovornošću za nesprovođenje propisanih mera zaštite od požara – sve u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Obuke se organizuju u mesnim zajednicama, stambenim zgradama, u dogovoru sa Skupštinama ili Savetima zgrada, u zajedničkim prostorijama zgrada, hodnicima, dvorištima. Obuke stanara stambenih zgrada koje vrše vatrogasni oficiri aktiva predavača DVD ZVEZDARA interaktivnom metodologijom daju vidljive rezultate u smanjenju ukupnog broja požara na teritoriji gradske opštine Zvezdara.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *