Poslovno tehnička i naučna saradnja DVD ZVEZDARA

Poslovno tehnička i naučna saradnja DVD ZVEZDARA

DVD ZVEZDARA sarađuje i otvoreno je za saradnju sa svim udruženjima i organizacijama iste i slične programske orijentacije koje se bave srodnim aktivnostima u cilju razmene znanja i iskustava i radi popularizacije zaštite od požara i zaštite životne sredine.

DVD ZVEZDARA održava uspešnu saradnju i koordinira rad na poslovima zaštite od požara i unapređenju vatrogastva na teritoriji opštine Zvezdara. U tom smislu postoji uspešna saradnja sa Štabom za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Zvezdara, MUP RS Sektorom za vanredne situacije, Upravom za vanredne situacije u Beogradu, Vatrogasno spasilačkom brigadom Beograda, Policijskom stanicom Zvezdara, Komunalnom policijom grada Beograda, velikim brojem preduzeća i drugim organizacijama i organa zainteresovanih za zaštitu od požara.

Uspostavljena je i naučno tehnička saradnja sa Elektrotehničkim fakultetom i Fakultetom bezbenosti Univerziteta u Beogradu.

DVD ZVEZDARA vrši i druge poslove koji su od interesa za rad vatrogasnih organizacija na teritoriji gradske opštine Zvezdara, grada Beograda i Republike Srbije.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *