Pripremna nastava za bezbednost i zdravlje na radu

Pripremna nastava za bezbednost i zdravlje na radu

Pripremna nastava za bezbednost i zdravlje na radu

U skladu sa potrebama tržišta i realnom potrebom da se zaštite životi i zdravlje ljudi u radnoj sredini DVD „Zvezdara“ je počelo sa izvođenjem pripremne nastave za polaganje ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu. Nastavu drže lica sa višegodišnjim iskustvom u organizovanju poslova bezbednosti i zdravlja na radu, koja su ujedno i odlični predavači sa iskustvom. Za više informacija, možete nas kontaktirati na naše brojeve telefona: 011 2416-725, 064 641-3878 i 065 9393-802.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *